Clydey Cottages
Our Cottages

Please click on a cottage to view the full details:

1 Bedroom Cottages
2 Bedroom Cottages
3 Bedroom Cottages
4 Bedroom Cottage

July 2014

Wild Fishing Wales Newsletter

The days are long and the weather is great, a mild wet winter has given way to a pleasant spring so there’s no excuses for not going fishing. The team at Wild Fishing have put together another cracking issue for you, so get inspired and get fishing. Clydey Cottages is an ideal base in Pembrokeshire for a fishing holiday.

Click here to read their latest newsletter

Continue reading →

Adolygiad hyfryd, diolch i Gwyn a Nesta

Hwn oedd ein hail ymweliad a Chlydau. Bu’r tro cyntaf yn brofiad mor bleserus – yr awyrgylch a’r adnoddau mor syrfdanol – roedd yn ormod i ddisgwyl i’r ail dro fod cystal. Nid felly o gwbl! Gallwn ddweud yn ddiffuant i’r ail ymweliad ragori hyd yn oed ar y cyntaf. Un o’r rhesymau amlwg am hyn yw fod Clydau yn datblygu yn barhaus. Roedd decor ein bwthyn -Bramble – mor ffres, heb ddim ol traul arno, roedd yr ystafell chwarae, gyda’i hamrywiaeth eang o degannau a gweithgareddau, yn nefoedd ar y ddaear i’n wyr dwyflwydd oed.

Roedd yno naws gymdogol ar y safle ymysg y teuluoedd oedd wedi dod o bob cwr o Brydain, a theimlid hyn ar ei orau bob bore yn ystod y gweithgaredd bwydo’r anifeiliaid. Roedd gallu Ffermwr Malcolm I gofio enwau pob un o’r deuddeg plentyn yn dangos cynhesrwydd a brwdfrydedd tuhwnt.

Hawdd deall pam fod cymaint o’r rhai oedd yn aros yno yn dod yn ol bob blwyddyn, ac hynny o bellter. Mantais ein teulu ni yw ei fod yn ddigon agos i ni bicio yno am dridiau a mwynhau harddwch a thawelwch cilcyn arbennig o Gymru.

– Gwyn a Nesta Hughes

Continue reading →

Monmouthshire Country Life – July/August 2014

Clydey Cottages is pleased to be featured in the July/August 2014 edition of Monmouthshire Country Life.

Read the article online on page 60

Continue reading →